DATO

 • Chuẩn SATAIII
 • Giao diện flash/ Loại flash: MLC / TLC
 • Hiệu suất: R /W lên tới 550/500 MB / s; MTBF: 1.000.000 giờ
 • Điện áp hoạt động: 3,3V
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 ° c ~ 70 ° c;
 • Nhiệt độ lưu trữ: -40 ° c ~ 85 ° c
 • Pin 240 pins
 • Chips 128M x 8,256M x8
 • Voltage 1.5V
 • Package FBGA
 • Pin 240 pins
 • Chips 128M x 8,256M x8
 • Voltage 1.5V
 • Package FBGA
 • Bus 3600MHz
 • Cấu hình IC:1024*8 / 2048*8; Điện áp:1.2v / 1.35v
 • Nhiệt độ làm việc: 0℃ ~85℃; Rating :94v -0
 • Màu sắc tản nhiệt : Trắng - Đen
 • Bus 3200
 • Cấu hình IC:1024*8 / 2048*8; Điện áp:1.2v / 1.35v
 • Nhiệt độ làm việc: 0℃ ~85℃; Rating :94v -0
 • Màu sắc tản nhiệt : Trắng - Đen
 • Bus 3000MHz
 • Cấu hình IC:1024*8 / 2048*8; Điện áp:1.2v / 1.35v
 • Nhiệt độ làm việc: 0℃ ~85℃; Rating :94v -0
 • Màu sắc tản nhiệt : Trắng - Đen
 • Bus 3000MHz
 • Cấu hình IC:1024*8 / 2048*8; Điện áp:1.2v / 1.35v
 • Nhiệt độ làm việc: 0℃ ~85℃; Rating :94v -0
 • Màu sắc tản nhiệt : Trắng - Đen
 • Bus 3000MHz
 • Cấu hình IC: 1024*8
 • Điện áp: 1.2V
 • (TẢN NHIỆT)
 • - Capacity: 8GB
 • - Mhz: 2666 Mhz
 • - Voltage: 1.2V
 • - Capacity: 8GB
 • - Mhz: 3000 Mhz
 • - Voltage: 1.2V
 • - Capacity: 4GB
 • - Mhz: 2400 Mhz
 • - Voltage: 1.2V
 • - Capacity: 8GB
 • - Mhz: 1600 Mhz
 • - Voltage: 1.5V
 • - Capacity: 4GB
 • - Mhz: 1600 Mhz
 • - Pin: 240 pins
 • - Chips: 128M x 8, 256M x8
 • - Voltage: 1.5V
 • - Package: FBGA
 • - Capacity: 2GB
 • - Mhz: 1333, 1600 Mhz
 • - Pin: 240 pins
 • - Chips: 128M x 8, 256M x8
 • - Voltage: 1.5V
 • - Package: FBGA
 • Loại flash: MLC / TLC
 • Hiệu suất: R /W lên tới 550/500 MB / s
 • MTBF: 1.000.000 giờ
 • Điện áp hoạt động: 3,3V
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 ° c ~ 70 ° c
 • Nhiệt độ lưu trữ: -40 ° c ~ 85 ° c