USB Dato DS7012K-32G

USB Dato DS7012K-32G

95.000

USB drive 2.0 32GB Read/Write 9/2.5MB

Bảo hành: 60 Tháng