USB Dato DS70016-64G

USB Dato DS70016-64G

Liên hệ

USB drive 2.0 64GB Read/Write 9/2.5MB

Bảo hành: 60 Tháng