USB Dato DS70016-64G

USB Dato DS70016-64G

150.000

USB drive 2.0 64GB Read/Write 9/2.5MB

Thời gian bảo hành: 60 Tháng

USB Dato DS70016-64G

150.000

Số lượng