USB Dato DB8001K-16G

USB Dato DB8001K-16G

Liên hệ

USB drive 2.0 16GB Read/Write 9/2.5MB

Bảo hành: 60 Tháng