USB Dato DS7012K-08G

USB Dato DS7012K-08G

75.000

USB drive 2.0 8GB Read/Write 9/2.5MB

Bảo hành: 60 Tháng