Ổ cứng SSD NVMe M.2 Dato ARSDS-512GB

Ổ cứng SSD NVMe M.2 Dato ARSDS-512GB

1.770.000

PCIe Gen4x4 512GB-Read/Write(Max)5000/2500MB

Thời gian bảo hành: 60 Tháng

Dark Sword M.2 PCIe Gen4x4 450410
Ổ cứng SSD NVMe M.2 Dato ARSDS-512GB

1.770.000

Số lượng