I. MỤC ĐÍCH

– Hỗ trợ và gia tăng giá trị ưu đãi cho khách hàng khi mua hàng tại Công ty Anh Ngọc.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

– Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua các sản phẩm tại Công ty Anh Ngọc.

– Sản phẩm áp dụng: Áp dụng cho tất cả các sản phẩm Công ty Anh Ngọc cung cấp.

– Hình thức: Giao hàng tại kho của Công ty Anh Ngọc, hỗ trợ giao hàng miễn phí trong khu vực nội thành Hà Nội ( Bán kính < 15KM) với giá trị đơn hàng lớn 5.000.000 VNĐ.