USB Dato DS7016-16G

USB Dato DS7016-16G

Liên hệ

USB drive 2.0 16GB Read/Write 9/2.5MB

Bảo hành: 60 Tháng