HS-TF-C1(STD)/128G/Adapter

HS-TF-C1(STD)/128G/Adapter

420.000

Bảo hành: 7 Năm