Kìm bấm mạng Ensoho HS-T07B

Kìm bấm mạng Ensoho HS-T07B

Liên hệ

Dụng cụ – Kềm bấm mạng chuyên dụng
– Phù hợp bấm RJ11
– Phù hợp bấm RJ45 Cat5 Cat6 Cat7