HKED4081CAB2F1ZB1 HS-UDIMM-U1(STD)

HKED4081CAB2F1ZB1 HS-UDIMM-U1(STD)

Liên hệ

Bảo hành: Lifetime