CS-T6-A (APEC) Cảm biến phát hiện đóng mở cửa không dây

CS-T6-A (APEC) Cảm biến phát hiện đóng mở cửa không dây

Liên hệ

Cảm biến phát hiện đóng mở cửa không dây
•Tích hợp pin 450mAh – có thể xạc khi hết pin
•Lập tức cảnh báo khi vị trí thay đổi 3° so với vị trí ban đầu
•Tần số hoạt động 433MHz.
•Nguồn tiêu thụ ≤10 dBm
•Có thể hoạt động đến 3 tháng sau mỗi lần sạc pin