CS-T51C-A0-BG Máy đo nhiệt độ và độ ẩm thông minh

CS-T51C-A0-BG Máy đo nhiệt độ và độ ẩm thông minh

Liên hệ

Máy đo nhiệt độ và độ ẩm thông minh
•Pin CR2450, thời gian sử dụng pin lên đến 12 tháng
•Sử dụng sóng Zigbee 3.0
•Kết hợp với bộ gateway để sử dụng trên ứng dụng Ezviz
•Khoảng cách truyền tín hiệu từ T51C đến gateway lên đến hơn 200m trong môi trường mở