CS-T3-A (APEC) Nút bấm khẩn cấp không dây

CS-T3-A (APEC) Nút bấm khẩn cấp không dây

Liên hệ

Nút bấm khẩn cấp không dây
•Tần số hoạt động 433MHz
•Sử dụng pin CR 2450 – thời gian chờ đến 2 năm
•Lập tức gửi cảnh báo về bộ trung tâm báo động khi được kích hoạt