CS-K2-A (APEC) Tay điều khiển từ xa – dùng để bật tắt chế độ báo động của tủ trung tâm báo động

CS-K2-A (APEC) Tay điều khiển từ xa – dùng để bật tắt chế độ báo động của tủ trung tâm báo động

Liên hệ

Tay điều khiển từ xa – dùng để bật tắt chế độ báo động của tủ trung tâm báo động
•Hỗ trợ các nút chức năng
-Nút khẩn cấp
-Bật chế độ Ở nhà
-Bật chế độ Ngủ
-Bật chế độ Ra khỏi nhà
-Tắt báo động
•Tần số hoạt động 433MHz
•Sử dụng pin CR2032 – có thể dễ dàng thay thế.