CS-EB-FILTER002

CS-EB-FILTER002

Liên hệ

Bộ lọc chuyên dùng cho máy lọc không khí EZVIZ CS-EB250A
Bộ lọc bọt biển, Bộ lọc H13 HEPA, Bộ lọc than hoạt tính bằng vỏ dừa