BS-113A (APEC) Combo gồm bộ trung tâm báo động và các cảm biến

BS-113A (APEC) Combo gồm bộ trung tâm báo động và các cảm biến

Liên hệ

Combo gồm bộ trung tâm báo động và các cảm biến
•01 bộ trung tâm báo động A1
•01 cảm biến hồng ngoại không dây T1 – loại trừ báo động giả do vật nuôi
•01 cảm biến phát hiện đóng mở cửa T6
•01 điều khiển từ xa K2