HIKVISION

 • microSDHC™/256G//Class 10 and UHS-I / TLC.
 • Up to 100MB/s read speed, 50MB/s write speed, V30
 • microSDHC™/128G/Class 10 and UHS-I / TLC.
 • Up to 92MB/s read speed, 40MB/s write speed, V30
 • microSDHC™/64G/Class 10 and UHS-I / TLC.
 • Up to 92MB/s read speed, 30MB/s write speed, V30
 • microSDHC™/32G/Class 10 and UHS-I / TLC.
 • Up to 92MB/s read speed, 20MB/s write speed, V10
 • microSDHC™/256G//Class 10 and UHS-I / TLC.
 • Up to 100MB/s read speed, 50MB/s write speed, V30
 • microSDHC™/128G/Class 10 and UHS-I / TLC.
 • Up to 92MB/s read speed, 40MB/s write speed, V30
 • microSDHC™/64G/Class 10 and UHS-I / TLC.
 • Up to 92MB/s read speed, 30MB/s write speed, V30
 • microSDHC™/32G/Class 10 and UHS-I / TLC.
 • Up to 92MB/s read speed, 20MB/s write speed, V10
 • DDR4 3200MHz 16GB, UDIMM, 288Pin, VDD=1.2V(XMP 1.35V), CL16
 • IC Not Fixed, Midnight version
 • DDR4 3200MHz 8GB, UDIMM, 288Pin, VDD=1.2V(XMP 1.35V), CL16
 • IC Not Fixed, Midnight version
 • DDR4 3000MHz 16GB, UDIMM, 288Pin, VDD=1.2V(XMP 1.35V), CL16
 • IC Not Fixed, Gray Version
 • DDR4 3000MHz 8GB, UDIMM, 288Pin, VDD=1.2V(XMP 1.35V), CL16
 • IC Not Fixed, Gray Version
 • DDR4 3200MHz 16GB, UDIMM, 288Pin, 1.35V, CL16/18
 • IC Not Fixed
 • DDR4 3200MHz 8GB, UDIMM, 288Pin, 1.35V, CL16/18
 • IC Not Fixed
 • 1. Chọn chip IC chất lượng tốt.
 • 2. Khả năng tương thích cao
 • 3. Cắm và chạy,cài đặt đơn giản