Tủ thiết bị

 • Khung gắn 2 hai bộ nguồn dự phòng RPS150, gắn tủ 19-inch 1U
 • Kích thước H.780 x W.580 x D.650 mm, cửa kính, sơn 2 màu, 01 quạt gió, 04 bánh xe, 03 ổ điện.
 • Kích thước H.1000 x W.580 x D.600 mm, cửa kính, 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt gió, 04 bánh xe, 06 ổ điện
 • Kích thước H.1000 x W.580 x D.1000 mm, cửa kính, 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt gió, 04 bánh xe, 06 ổ điện.
 • Kích thước H.1000 x W.580 x D.800 mm, cửa kính, 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt gió, 04 bánh xe, 06 ổ điện.
 • Kích thước H.1400 x W.600 x D.1000 mm, cửa lưới, 04 cửa mở bốn bên, 04 quạt, 06 ổ điện, 04 bánh xe, 04 chân tăng.
 • Kích thước H.1400 x W.600 x D.600 mm, cửa kính, 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt, 06 ổ điện, 04 bánh xe, 04 chân tăng.
 • Kích thước H.1400 x W.600 x D.800 mm, cửa lưới, 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt, 06 ổ điện, 04 bánh xe, 04 chân tăng
 • Kích thước H.1600 x W.600 x D.600 mm, cửa kính, 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt, 06ổ điện, 04 bánh xe, 04 chân tăng.
 • Kích thước H.1600 x W.600 x D.800 mm, cửa kính, 04 cửa mở bốn bên, 04 quạt, 06 ổ điện, 04 bánh xe, 04 chân tăng.
 • Kích thước H.1800 x W.600 x D.600 mm, cửa kính, 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt, 06 ổ điện, 04 bánh xe, 04 chân tăng.
 • Kích thước H.1800 x W.600 x D.800 mm, cửa kính, 04 cửa mở bốn bên, 03 quạt, 06 ổ điện, 04 bánh xe, 04 chân tăng
 • Kích thước H.2070 x W.600 x D.600 mm, cửa kính, 04 cửa mở bốn bên, 04 quạt, 12 ổ điện, 04 bánh xe, 04 chân tăng.
 • Kích thước H.2100 x W.600 x D.800 mm, cửa kính, 04 cửa mở bốn bên, 04 quạt, 12 ổ điện, 04 bánh xe, 04 chân tăng.
 • Kích thước H.580 x W.540 x D.530 mm, cửa kính, sơn 2 màu, 01 quạt gió, 04 bánh xe, 03 ổ điện.