Thiết bị mạng

 • (12) 1G/10G SFP+ Ports
 • (4) 1G/10G RJ45 Ports
 • (1) RJ45 Serial Console Port
 • Non-Blocking Throughput: 160 Gbps
 • Switching Capacity: 320 Gbps
 • Forwarding Rate: 238.10 Mpps
 • Rack Mountable with Mount Brackets (Included)
 • DC Input Option (Redundant or Stand-Alone)
 • Thiết bị chuyển mạch US-48
 • (48) Cổng mạng tốc độ 1G
 • (2) Cổng quang SFP+
 • (2) Cổng quang SFP
 • (1) Cổng Serial Console
 • Non-Blocking Throughput: 70 Gbps
 • Switching Capacity: 140 Gbps
 • Forwarding Rate: 104.16 Mpps
 • Công suất tiêu thụ tối đa: 56W
 • Lắp đặt tủ Rack hoặc treo tường
 • Nguồn : có thể dùng đồng thời 220VAC và DC 25VDC hoặc độc lập từng nguồn
 • (24) Cổng mạng tốc độ 1G
 • (2) Cổng quang SFP
 • (1) Cổng Serial Console
 • Non-Blocking Throughput: 26 Gbps
 • Switching Capacity: 52 Gbps
 • Forwarding Rate: 38.69 Mpps
 • Công suất tiêu thụ tối đa : 25W
 • Lắp đặt tủ Rack hoặc treo tường
 • Không có quạt tản nhiệt
 • Nguồn : có thể dùng đồng thời 220VAC và DC 25VDC hoặc độc lập từng nguồn
 • Cổng Ethernet 10/100/1000 : 48 cổng.
 • SFP : 2 cổng
 • SFP + : 2 cổng
 • Hiệu suất : 70 Gbps
 • Công suất chuyển tiếp: 140 Gbps
 • Năng suất chuyển tiếp: 104.16 Mpps
 • Nguồn tiêu thụ tối đa: 750W
 • Hổ trợ nguồn POE+ IEEE 802.3at/af
 • Cấp nguồn: 100-240VAC/50-60 Hz
 • Lắp đặt trên giá đở 1U
 • Cổng Ethernet 10/100/1000 : 48 cổng.
 • SFP : 2 cổng
 • SFP + : 2 cổng
 • Hiệu suất : 70 Gbps
 • Công suất chuyển tiếp: 140 Gbps
 • Năng suất chuyển tiếp: 104.16 Mpps
 • Nguồn tiêu thụ tối đa: 500W
 • Hổ trợ nguồn POE+ IEEE 802.3at/af
 • Cấp nguồn: 100-240VAC/50-60 Hz
 • Lắp đặt trên giá đở 1U
 • Cổng Ethernet 10/100/1000 : 24 cổng.
 • SFP : 2 cổng
 • Hiệu suất : 26 Gbps
 • Công suất chuyển tiếp: 52 Gbps
 • Năng suất chuyển tiếp: 38.69 Mpps
 • Nguồn tiêu thụ tối đa: 500W
 • Hổ trợ nguồn POE+ IEEE 802.3at/af
 • Cấp nguồn: 100-240VAC/50-60 Hz
 • Lắp đặt trên giá đở 1U
 • Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-24-250W
 • (24) Cổng mạng tốc độ 1G
 • (2) Cổng quang SFP
 • (1) Cổng Serial Console
 • Non-Blocking Throughput: 26 Gbps
 • Switching Capacity: 52 Gbps
 • Forwarding Rate: 38.69 Mpps
 • Công suất tiêu thụ tối đa: 250W
 • Hỗ trợ cấp nguồn POE+ IEEE 802.3at/af and 24V Passive PoE
 • Lắp đặt tủ Rack
 • Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-16-150W
 • (16) Cổng đồng tốc độ 1G
 • (2) Cổng quang SFP
 • (1) Cổng Serial Console
 • Non-Blocking Throughput: 18 Gbps
 • Switching Capacity: 36 Gbps
 • Forwarding Rate: 26.78 Mpps
 • Công suất tiêu thụ tối đa: 150W
 • Hỗ trợ cấp nguồn POE+ IEEE 802.3at/af and 24V Passive PoE
 • Lắp đặt tủ Rack hoặc treo tường
 • Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-8-150W
 • (8) Cổng mạng tốc độ 1G
 • (2) Cổng quang SFP
 • Non-Blocking Throughput: 10 Gbps
 • Switching Capacity: 20 Gbps
 • Forwarding Rate: 14.88 Mpps
 • Công suất tiêu thụ tối đa: 150W
 • Hỗ trợ cấp nguồn POE+ IEEE 802.3at/af and 24V Passive PoE
 • Không có quạt tản nhiệt
 • Lắp đặt tủ Rack hoặc treo tường
 • Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-8-60W
 • 8 port Gigabit Ethernet
 • 4 port PoE chuẩn 4 Auto-Sensing IEEE 802.3af PoE Ports
 • Non-Blocking Throughput: 8 Gbps
 • Switching Capacity: 16 Gbps
 • Forwarding Rate: 14.88 Mpps
 • Management Interface: Ethernet In-Band
 • Max Power Consumption: 60W
 • Tính năng VLAN
 • Tính năng Spanning Tree
 • Tính năng bảo mật
 • Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-8
 • Cổng Gigabit RJ45: 8
 • PoE Passthrough Port: 1
 • Hiệu suất: 8 Gbps
 • Công suất chuyển tiếp: 16 Gbps
 • Năng suất chuyển tiếp: 11.9 Mpps
 • Nguồn tiêu thụ tối đa: 12W
 • Cấp nguồn PoE hoặc adapter DC (Nguồn DC có kèm theo đóng gói sản phẩm)
 • Thiết kế: để trên bàn.
 • Thiết bị định tuyến UniFi Security Gateway Pro
 • CPU : Dual-Core 1 GHz, MIPS64
 • RAM : 2 GB DDR3
 • Bộ nhớ lưu trữ : 4 GB
 • (2) Cổng mạng 1G
 • (2) Cổng Combo đồng/quang ( RJ45/SFP )
 • (1) Cổng Serial Console
 • Layer 3 Forwarding Performance
 • Packet Size of 64 Bytes: 2,400,000 pps
 • Packet Size of 512 Bytes or Larger: 4 Gbps (Line Rate)
 • Cổng Ethernet 10/100/1000 : 48 cổng.
 • SFP : 2 cổng
 • SFP + : 2 cổng
 • Hiệu suất : 70 Gbps
 • Nguồn tiêu thụ tối đa: 750W
 • Hổ trợ nguồn POE+ IEEE 802.3at/af
 • Cấp nguồn: 100 - 240VAC / 50 - 60 Hz
 • Lắp đặt trên giá đỡ 1U
 • Cổng Ethernet 10/100/1000 : 48 cổng.
 • SFP : 2 cổng
 • SFP + : 2 cổng
 • Hiệu suất : 70 Gbps
 • Nguồn tiêu thụ tối đa: 500W
 • Hổ trợ nguồn POE+ IEEE 802.3at/af
 • Cấp nguồn: 100-240VAC/50-60 Hz
 • Lắp đặt trên giá đỡ 1U
 • Cổng Ethernet 10/100/1000 : 24 cổng.
 • SFP : 2 cổng
 • Hiệu suất : 26 Gbps
 • Nguồn tiêu thụ tối đa: 500W
 • Hổ trợ nguồn POE+ IEEE 802.3at/af
 • Cấp nguồn: 100-240VAC/50-60 Hz
 • Lắp đặt trên giá đở 1U