>>>Quy tắc đặt tên đầu ghi, camera DAHUA

10-05-2017, 1:45 pm

+ Quy tắc đặt tên của đầu ghi Dahua

- Như 2 hình dưới

 

 

 

+ Brand: DHI hoặc DH: Chính là thương hiệu Dahua

- NVR: Đầu ghi chuẩn NVR, HCVR: Đầu ghi chuẩn DVR

+ Resolution/ Solution: Độ phân giải chất lượng hình ảnh:

- Số 4: Ghi hình các kênh ở độ phân giải 720P-Lite

- Số 5: Ghi hình các kênh ở độ phân giải 720P-Pro

- Số 7: Ghi hình các kênh ở độ phân giải 1080P

- Số 8: Ghi hình các kênh ở độ phân giải 1080P Ultra

- 4K: Ghi hình các kênh ở độ phân giải 4K...


+ HDD (Số ổ cứng được hỗ trợ)

- Số 1: Đầu ghi Dahua hỗ trợ tối đa 1 ổ cứng

- Số 2: Đầu ghi Dahua hỗ trợ tối đa 2 ổ cứng

- Số 4: Đầu ghi Dahua hỗ trợ tối đa 4 ổ cứng

- Số 8: Đầu ghi Dahua hỗ trợ tối đa 8 ổ cứng

- Số 16: Đầu ghi Dahua hỗ trợ tối đa 16 ổ cứng

- Số 24: Đầu ghi Dahua hỗ trợ tối đa 24 ổ cứng...

+ Channel: Số kênh trên đầu ghi:

- 04: Đầu ghi Dahua 4 kênh

- 08: Đầu ghi Dahua 8 kênh

- 16: Đầu ghi Dahua 16 kênh

- 24: Đầu ghi Dahua 24 kênh

- 32: Đầu ghi Dahua 32 kênh

- 64: Đầu ghi Dahua 64 kênh

- 128: Đầu ghi Dahua 128 kênh...

+ Case: Kích thước tiêu chuẩn:

- C: Smart 1U

- HS: Compact 1U

- H: Mini 1U (Có tích hợp 1 Audio)

- HE: Mini 1U (Có tích hợp 1 Audio + Alarm)

- A: 1U

- AN: 1U (Có tích hợp 1 Audio, Không Alarm)...

- L: 1.5U

- S: 2U

+ Function: Công nghệ hoặc Tính năng:

- S2: S2 Series

- S3: S3 Series

- 4M: 4 megabixel...

+ Quy tắc đặt tên của camera Dahua

-Như 2 hình dưới với các chỉ dẫn cụ thể

bài viết liên quan