Ổ đĩa cứng

 • Read 1600MB/s Write 1000MB/s Chip 3D TLC M.2 santa
 • Read 3300MB/s Write 2100MB/s Chip 3D TLC M.2 Pcle
 • Read 3100MB/s Write 1300MB/s Chip 3D TLC M.2 Pcle
 • Read 1600MB/s Write 1000MB/s Chip 3D TLC M.2 Pcle
 • Read 1600MB/s Write 1000MB/s Chip 3D TLC M.2 Pcle
 • Read 1600MB/s Write 1000MB/s Chip 3D TLC M.2 Pcle
 • Read 563MB/s Write 542MB/s Chip 3D TLC vỏ nhôm tĩnh điện
 • Read 563MB/s Write 542MB/s Chip 3D TLC vỏ nhôm tĩnh điện
 • Read 563MB/s Write 542MB/s Chip 3D TLC vỏ nhôm tĩnh điện
 • Read 550MB/s Write 502MB/s Chip 3D TLC vỏ nhôm tĩnh điện
 • Read 550MB/s Write 435MB/s Chip 3D TLC vỏ nhôm tĩnh điện