Ổ cứng di động

 • Read 450MB/s Write 400MB/s Chip 3D TLC vỏ nhựa
 • Read 450MB/s Write 400MB/s Chip 3D TLC vỏ nhựa
 • - 2 x 2.5"HDD/SSD slot, up to 8 TB
 • - Dual-band wireless network (2.4/5 GHz)
 • - Transmission speed up to 433 Mbps
 • - 1 x Gigabit Ethernet
 • - 1 x USB 2.0
 • - 1 x TypeC 3.1
 • - 1 x SD card slot- 2 x 2.5"HDD/SSD slot, up to 8 TB
 • - Dual-band wireless network (2.4/5 GHz)
 • - Transmission speed up to 433 Mbps
 • - 1 x Gigabit Ethernet
 • - 1 x USB 2.0
 • - 1 x TypeC 3.1
 • - 1 x SD card slot- 2 x 2.5"HDD/SSD slot, up to 8 TB
 • - Dual-band wireless network (2.4/5 GHz)
 • - Transmission speed up to 433 Mbps
 • - 1 x Gigabit Ethernet
 • - 1 x USB 2.0
 • - 1 x TypeC 3.1
 • - 1 x SD card slot
 • Read 450MB/s Write 340MB/s Chip 3D TLC vỏ nhựa
 • Read 450MB/s Write 400MB/s Chip 3D TLC vỏ nhựa
 • Read 450MB/s Write 400MB/s Chip 3D TLC vỏ nhựa