Nguồn Huntkey HK305-12FP

Linh kiện Máy Tính

Nguồn Huntkey HK305-12FP

  • Tuân thủ theo chuẩn ATX12V V2.3 của Intel
  • Công suất cực đại : Output Max Power: 200W
  • Thiết kế P-PFC hiệu quả
  • Hiệu suất làm việc cao (>70%) khi làm việc ở chế độ full load 230VAC/50Hz.
  • Hỗ trợ cho các loại CPU Intel & AMD Dual Core

Bảo hành: 36 Tháng
Giá: 420.000 VNĐ

Tuân thủ theo chuẩn ATX12V V2.3 của Intel

Công suất cực đại : Output Max Power: 200W

Thiết kế P-PFC hiệu quả

Hiệu suất làm việc cao (>68%) khi làm việc ở chế độ full load 230VAC/50Hz.

Hỗ trợ cho các loại CPU Intel & AMD Dual Core

200Vac to 240Vac.

Input current is 4A Max.

Adding external capacitor: 5V/10000uF, 12V/10000uF, 3.3V/10000uF, -12V/350uF, 5Vaux=350uF

+5V:7V max, +12V: 15.6V max, +3.3V: 4.7V max.

The main output shall shut down and latch off for shorting +5V, +12V, or +3.3V rails to DC return
and shorting