>>>Hướng dẫn thiết lập chặn truy cập web ở Router WiFi TP_Link

25-05-2017, 9:51 am

Hướng dẫn thiết lập ngăn chặn truy cập các trang web ở Router WiFi Tp-Link

Thiết lập chặn trang web ở Router Wifi TP-Link bằng các bước sau.

Bước 1: Đăng nhập vào Router Wifi TP-Link

Mở trình duyệt web và đánh địa chỉ IP của router (địa chỉ IP của TP-Link được mặc định là 192.168.1.1 hoặc 192.168.0.1) sau đó Enter.

Sau khi nhập username và password của router Router Wifi TP-Link (mặc định username và password là admin)

Bước 2: Vào Access Control-→Host sau đó chọn "Add New…"

Chọn "IP Address" sau đó mô tả ngắn quy tắc mà bạn muốn xác định trong "Host Description".Điền dãy mạng mà bạn muốn chặn web truy cập( ví dụ: 192.168.1.100 – 192.168.1.199 chúng ta sẽ chặn được truy cập web cho tất cả các máy tính có địa chỉ IP nằm trong dải trên của Router Wifi TP-Link).

Click "Save" Các rule mới của máy chủ đã được hiển thị trên "Host Setting".

Bước 3: Tiếp tục vào Access Control-->Target , sau đó click "Add New"

Trong phần "Mode"  chọn " Domain Name" sau đó enter và bạn mô tả ngắn quy tắc mà bạn thiết lập. Nhập từ khóa mà bạn muốn router chặn(không cần đầy đủ địa chỉ web  ví dụ như www.google.com - mà bạn chỉ cần đánh google  nó sẽ thiết lập chặn bất kỳ tên miền nào có từ "google").

Click "Save" Các rule mới của máy chủ đã được hiển thị trên "Target setting"

Bước 4: Tiếp tục vào Access Cotrol -->Rule chọn vào "Enable Internet Access Control", sau đó chọn "Deny the packets specified by any enabled access control policy to pass through the Router", tất cả các websites có thêm cái quy tắc mà bạn thiết lập Host/Target sẽ được chặn hoặc chon ngược lại Allow sau đó click "Save".

Dưới Access Control --> Rule , click "Add new..", sau đó mô tả ngắn gọn các rule trong phần "Rule Name:"

Trong phần "Host:", chọn quy tắc Host mà bạn quy định ở Bước 2.

Trong Phần "Target :", chọn quy tắc Target mà bạn quy định ở Bước 3.

Trong phần "Schedule:", chọn "Anytime" (điều này làm cho rule của bạn luôn hoạt động).

- Nếu bạn muốn chặn truy cập 1 số trang web trong khoảng thời gian theo ngày, giờ nào đó thì bạn bào Access Control --> Schedule Ở mục Schedule Description đặt tên thuộc tính mình muốn giới hạn để dễ kiểm soát xong chọn theo ngày hoặc theo tuần.

 

- Và trong phần "Schedule:" chúng ta tích chọn tên thuộc tính mà chúng ta đặt ở trên

Trong phần "Action", chọn "Deny".

Trong phần "Status", chọn "Enable".

Click "Save" - quy tắc kiểm soát dữ liệu mới được hiển thị lên "Access Control Rule Management".

Như vậy là đã xong hướng dẫn chặn truy cập 1 số trang web chúc bạn thành công!

bài viết liên quan