>>>Hướng dẫn sử dụng phần mềm CMS xem camera

30-03-2017, 3:53 pm

Hướng dẫn xem camera trực tiếp và xem lại video (Playback) từ đầu ghi hình camere bằng chương trình hỗ trợ CMS.

- Tiến hành cài đặt chương trình

Lựa chọn ngôn ngữ thông dụng là tiếng Anh(English) sau đó nhấn Next

Tiếp tục Next.

 Để mặc định hoặc nhấn Change để thay đổi vị trí cài đặt chương trình nếu ổ đĩa C của bạn không đủ khoảng trống tối thiểu yêu cầu là 26.3MB cho thư mục CMS được giải nén vào.

Tiếp tục nhấn Next.

 Và chờ đợi quá trình cài đặt được hoàn tất.

Nhấn Finish để hoàn thành.

Nhấn đúp vào biểu tượng Icon xuất hiện ngoài màn hình Desktop để khởi chạy chương trình

 

 Chọn ngôn ngữ sử dụng rồi nhấn OK

 Chương trình đã khởi động thành công nhưng thông báo rằng bạn chưa thêm thiết bị nào vào trong chương trình CMS.

Tiến hành thêm đầu ghi hình. Các bạn nhìn vào cột phía tay phải màn hình nhấn chọn System sau đó chọn Device Manage.

 Tạo Zone như hình. Nhấn Zone List /Add Area. Nhập tên Zone sau đó nhấn OK để hoàn tất tạo Zone.

Tiến hành thêm thiết bị cần quan sát vd: đầu ghi hình, tiến hành như hình sau.

Đối với các thiết bị đầu ghi hình có hỗ trợ xem qua Cloud thì chúng ta có thể kích hoạt tính năng này và nhập số Serial vào chương trình.

Nhấn tên Zone sau đó chọn Add Device  xuất hiện một bảng và nhập các thông tin cần thiết tương tự như hình. Nếu các bạn xem camera trong mạng LAN (mạng nội bộ) thì nhấn IP Search để chương trình tự tìm kiếm đầu ghi hình.

Nhấn OK để hoàn tất thêm đầu ghi. Nếu nhấn OK mà không có dòng thông báo lỗi nào thì các bạn đã thêm thành công ngược lại có thông báo thì cần kiểm tra lại các thông tin trên (có thể lỗi do sai thông tin về tên miền hoặc IP, username, password).

Sau  khi thêm đầu ghi hình vào CMS thành công các bạn được chương trình đưa trở về giao diện chính của CMS tại đây có thể xem được camera.

Nhấn đúp vào tên thiết bị vừa thêm vào để đăng nhập vào xuất hiện thông báo như hình là đã kết nối thành công.

Nhấn giữ chuột để kéo tên thiết bị thả vào các ô bên phải để hiển thị các camera đang kết nối.

- Tiếp theo mình xin hướng dẫn xem lại camera từ chương trình CMS.

Từ giao diện chính của chương trình sau khi đăng nhập vào xem thành công ta chọn Playback

Sau đó xuất hiện bảng Playback ta chọn các thông số như hình dưới.

 1. Chọn thiết bị cần xem lại: ví dụ ở đây mình chọn Test.
 2. Chọn vị trí camera cần xem.
 3. Chọn thời gian bắt đầu xần xem: ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, sáng (AM) hay chiều (PM), (điều kiện phải trước thời gian hiện tại).
 4. Chọn thời gian kết thúc cần xem: ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, sáng (AM) hay chiều (PM), (điều kiện phải sau thời gian bắt đầu).
 5. Nhấn Search để hiển thị kết quả ghi được theo điều kiện tìm kiếm, sau đó chọn video và nhấn Play để phát.
 6. Phát video nếu bạn đang dừng.
 7. Tạm dừng video nếu bạn đang phát.
 8. Dừng hẳn video, kết thúc quá trình xem video đang phát.
 9. Phát chậm video, 4 mức độ: chậm 2s, 4s, 6s, 8s.
 10. Phát nhanh video, 4 mức độ: nhanh 2s, 4s, 6s, 8s.
 11. Tua về video trước.
 12. Phát video kế tiếp.

Xin cám ơn và chúc các bạn thành công.

bài viết liên quan