CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG KHI MUA HÀNG TẠI CÔNG TY ANH NGỌC

 

I. MỤC ĐÍCH

- Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi mua hàng tại Công ty Anh Ngọc.

- Tuân thủ theo quy định của nhà nước.

II. HÌNH THỨC

- Đối với đơn hàng trị giá nhỏ hơn 20.000.000 VNĐ: Chúng tôi áp dụng hình thức thanh toán tại Công ty Anh Ngọc.

- Đối với đơn hàng trị giá từ 20.000.000 VNĐ trở lên: Áp dụng hình thức chuyển khoản thông qua ngân hàng. Khách hàng chuyển khoản tổng số tiền mua và phát sinh (nếu có)

- Thông tin tài khoản ngân hàng Công ty Anh Ngọc:

Tên tài khoản: Công ty cổ phần công nghệ tin học Anh Ngọc

Số tài khoản: 0611.0015.32225 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình