>>>Hướng dẫn cấu hình tên và mật khẩu TPLink M7350

22-03-2017, 3:44 pm

Hướng dẫn cấu hình tên và mật khẩu TPLink M7350
Bước 1: Bật nguồn Tp-Link M7350 kết nối wifi với máy tính hoặc thiết bị di động tới thiết bị Tp-Link M7350
thông qua tên và mật khẩu Wifi mặc định bên trong nắp máy.
Bước 2: Dùng trình duyệt Web (Chrome, IE, Firefox, ...) kết nối tới địa chỉ 192.168.0.1


Bước 3: Login với tên và mật khẩu là admin.
Bước 4: Bạn có thể đổi tên và mật khẩu trang cấu hình tại bước này rồi lưu lại, nếu vẫn muốn giữ nguyên giá trị admin bạn nhấn vào dấu x bỏ qua bước này.


Bước 5: Giữ nguyên giá trị nhấn Next.


Bước 6:
- Thay đổi tên Wifi tại mục Wireless NetWord Name (lưu ý tên không có khoáng trắng, ký tự đặc biệt, không viết
Tiếng Việt).
- Thay đổi mật khẩu Wifi tại mục Wireless PassWord (lưu ý mật khẩu phải từ 8 ký tự trở lên). -
Sau đó nhấn Next.

- ở mục Region chon United States


Bước 7: Kiểm tra thông tin chính xác sau đó nhấn Finish. Chờ thiết bị khởi động lại là hoàn thành.

bài viết liên quan