Giải pháp nhận diện khuôn mặt

Giải pháp nhận diện khuôn mặt

Giải pháp camera đo thân nhiệt

Giải pháp camera đo thân nhiệt

 Anh Ngọc là trung tâm bảo hành tại khu vực phía bắc được ủy quyền bởi TOTOLINK

Anh Ngọc là trung tâm bảo hành tại khu vực phía bắc được ủy quyền bởi TOTOLINK

Giải pháp lắp Camera quan sát Nhà xưởng

Giải pháp lắp Camera quan sát Nhà xưởng

Giải pháp Hệ thống CNTT cho Doanh nghiệp

Giải pháp Hệ thống CNTT cho Doanh nghiệp

Giải pháp quản lý Camera tập trung

Giải pháp quản lý Camera tập trung

Giải pháp Wifi cho tòa nhà

Giải pháp Wifi cho tòa nhà

Giải pháp lắp đặt Camera cho Gia đình, chung cư

Giải pháp lắp đặt Camera cho Gia đình, chung cư

Giải pháp
Giải pháp nhận diện khuôn mặt

Giải pháp nhận diện khuôn mặt

27-03-2020, 8:42 am

Giải pháp nhận dạng khuôn mặt. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt Face ID sử dụng để phát hiện, nhận dạng khuôn mặt, đối chiếu so sánh, đưa ra các cảnh báo hoặc thực thi lệnh khi phát hiện sự trùng khớp giữa khuôn mặt phát hiện được với khuôn mặt mẫu có sẵn trong cơ sở dữ liệu đăng ký trước

Đọc tiếp
Giải pháp camera đo thân nhiệt

Giải pháp camera đo thân nhiệt

21-03-2020, 1:07 am

Camera cảm biến thân nhiệt – Giải pháp hữu hiệu trong tâm dịch Covid-19

Đọc tiếp
Giải pháp lắp Camera quan sát Nhà xưởng

Giải pháp lắp Camera quan sát Nhà xưởng

28-09-2019, 8:41 pm

Đọc tiếp
Giải pháp Hệ thống CNTT cho Doanh nghiệp

Giải pháp Hệ thống CNTT cho Doanh nghiệp

27-09-2019, 9:22 pm

XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG NỘI BỘ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VỚI CHI PHÍ THẤP NHẤT

Đọc tiếp
Giải pháp quản lý Camera tập trung

Giải pháp quản lý Camera tập trung

25-09-2019, 10:13 pm

Đọc tiếp
Giải pháp Wifi cho tòa nhà

Giải pháp Wifi cho tòa nhà

25-09-2019, 5:12 pm

Đọc tiếp