Fan for socket 775

Quạt cho CPU

Fan for socket 775

  • Fan for socket 775

Bảo hành: Theo linh kiện
Giá: 70.000 VNĐ