Fan for socket 775 ( lõi đồng )

Quạt cho CPU

Fan for socket 775 ( lõi đồng )

  • Fan for socket 775 ( lõi đồng )

Bảo hành: Theo linh kiện
Giá: 190.000 VNĐ

Fan for socket 775 ( lõi đồng )