Fan for socket 775 ( lõi đồng - bi trắng )

Quạt cho CPU

Fan for socket 775 ( lõi đồng - bi trắng )

  • Fan for socket 775 ( lõi đồng - bi trắng )

Bảo hành: Theo linh kiện
Giá: 205.000 VNĐ

Fan for socket 775 ( lõi đồng - bi trắng )