Ensoho AN-TB250-3930

PC Ensoho

Ensoho AN-TB250-3930

  • Chipset Intel B250
  • CPU G3930 2.9 GHz
  • SSD 120GB/Ram 4G/2666
  • Case ATX Ensoho
  • Keyboard, Mouse Ensoho
  • Ms Dos.

Bảo hành: Theo linh kiện
Giá: 4.950.000 VNĐ