DXS-3600-FAN-FB

Thiết bị mạng

DXS-3600-FAN-FB

  • Fan tray with front-to-back airflow for DXS-3600-16S and DXS-3600-32S switches.

Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 33.800.000 VNĐ [Giá chưa bao gồm VAT]

Fan tray with front-to-back airflow for DXS-3600-16S and DXS-3600-32S switches.

Compatibility
• DXS-3600-32S
• DXS-3600-16SMTBF (hours)
138345.3598
 
Dimensions
24.2 x 7.2 x 4.1cm
 
Weight
0.3585kg