DV-700-N500-LIC

Thiết bị mạng

DV-700-N500-LIC

  • DV-700 License for 500 Nodes, Retail, PC.

Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 247.200.000 VNĐ [Giá chưa bao gồm VAT]

DV-700 License for 500 Nodes, Retail, PC.