DV-700-N25-LIC

Thiết bị mạng

DV-700-N25-LIC

  • DV-700 License for 25 Nodes

Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 35.600.000 VNĐ [Giá chưa bao gồm VAT]

D-View 7 NMS - 25 Node License Upgrade