DGS-3120-24SC-SR-LIC

Thiết bị mạng

DGS-3120-24SC-SR-LIC

  • DGS-3120-24SC DLMS License Pack from Standard Image to Routed Image

Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 11.580.000 VNĐ [Giá chưa bao gồm VAT]

DGS-3120-24SC DLMS License Pack from Standard Image to Routed Image