DEM-331T

Thiết bị mạng

DEM-331T

  • 1000Base-BX-D (Simplex LC)
  • Single-mode SFP (Mini-GBIC)
  • Transceiver (Up to 40km,
  • Support 3.3V Power) (TX-1550/RX-1310 nm)

Giá: 7.120.000 VNĐ

1000Base-BX-D (Simplex LC) Single-mode SFP (Mini-GBIC) Transceiver (Up to 40km, Support 3.3V Power) (TX-1550/RX-1310 nm)