CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CÔNG TY ANH NGỌC

(Áp dụng cho các sản phẩm do Công Ty Anh Ngọc bán ra từ ngày 01/07/2019 cho đến khi có chính sách mới thay thế)

 

Kính gửi :  Quý đi lý & kch hàng

Nhằm nâng cao chất lượng dch vụ & hỗ trợ đại lý phân phối sản phẩm. Công ty Anh Ngọc trân trọng thông báo về thi gian giải quyết bo hành tại Phòng bo hành & Sa cha Công ty Anh Ngọc.

  1. CAM KẾT BẢO HÀNH ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM CÔNG TY ANH NGỌC PHÂN PHỐI :

I.1. Quy đnh bảo hành:

Tất cả các sản phẩm hư hng do li của nhà sản xuất, nếu đảm bảo đủ các điu kin bảo hành, Công ty Anh Ngọc sẽ sửa chữa và bảo hành hoàn toàn min phí. Đi với các hư hng không thể sửa chữa, Công ty Anh Ngọc sẽ đi cho khách hàng một sản phẩm khác có tính năng và tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương (có thể không phải là thiết bị mới 100% nhưng ở tình trạng hoạt đng tt).

Tch nhiệm tối đa của Công ty Anh Ngọc cho bất kì một sản phẩm hư hỏng nào, sẽ không ợt quá giá của sản phẩm đó tại thời đim kch hàng mua hoặc giá trị thị trường hiện ti.

I.2. Cam kết Bảo hành:

- Đối vi khách hàng mang thiết bị bảo hành trực tiếp tại Phòng bảo hành & Sửa chữa Công ty Anh Ngọc: Áp dụng chế độ “Bảo hành  siêu tốc 01 giờ  ”

- Đảm bảo các thiết bị hư hng khách hàng mang đến trực tiếp tại Phòng bảo hành & Sửa chữa Công ty Anh Ngọc sẽ được xử lý trong vòng 01 giờ làm việc và ti đa không quá 05 ngày làm vic đi với khách hàng ngoại tỉnh  ( kể từ thời  điểm phòng bảo hành Công Ty Anh Ngọc nhận được sản phẩm bảo hành )

I.3. Cam kết bảo hành đặc bit khác:

Đi với các trường hợp có cam kết bảo hành bằng văn bản (hợp đng,…), Phòng Bảo hành & Sửa chữa Công ty Anh Ngọc sẽ bảo hành đúng theo thông tin cam kết đó.

  1. II. ĐIỀU KIỆN BO HÀNH:

II.1. Khách hàng đưc hưng chế độ Bảo hành nếu thiết bị thỏa mãn các điều kiện sau:

- Thiết bị còn trong thi hạn bảo hành của Công ty Anh Ngọc .

- Tem Bảo hành, Tem chứng nhận sản phẩm chính hiệu của Công ty Anh Ngọc, Barcode, Serial number phải còn nguyên vẹn.

- Thông tin ghi trên Tem bảo hành, Tem chng nhận sản phẩm chính hiệu phải rõ ràng, không bị tẩy xóa hay sửa cha .

- Đối với các sản phẩm không số Serial trên sản phẩm, khách hàng vui lòng lưu lại thông tin của sản phẩm (Model, số Serial) trên vỏ hộp hoặc hóa đơn mua hàng hoặc phiếu bảo hành.

II.2. Phòng bảo hành & Sửa chữa Công ty Anh Ngọc từ chối bảo hành trong nhng trưng hp sau:

- Do sử dụng sai hướng dẫn hoặc lắp đặt không đúng quy cách.

- Số serial và part number của sản phẩm không hp lệ.

- Tem bảo hành hoặc barcode trên linh kiện bị rách mất thông tin, tẩy xoá hoặc giả mạo.

- Sản phẩm bị thiệt hại về mặt vật lý (như bị cháy nổ,nứt, gãy, thiếu, st mẻ, ưt, cong, ...).

- Sản phẩm đã tự ý tháo d, sa chữa bi các cá nhân hoặc kỹ thuật viên không phải là nhân viên Công ty Anh Ngọc.

- Việc hư hỏng do sử dụng hoặc bảo quản trong các điều kiện vượt quá điều kiện sử dụng và bảo quản được mô tả chi tiết trong hướng dẫn sử dụng.

 

II.3. Điều kiện bảo hành đặc biệt:

Trường hợp khi sản phẩm tới thời hạn trả bảo hành mà công ty chúng tôi đã hết dự trữ hàng bảo hành hoặc sản phẩm đó đã ngừng sản xuất và chưa được sửa chữa xong … Quý khách hàng có thể lựa chọn những phương thức xử lý như sau :

-TTBH Anh Ngọc sẽ xuất mượn cho quý khách một sản phẩm để dùng tạm trong thời gian chờ đợi .

-TTBH Anh Ngọc sẽ đổi bảo hành bằng sản phẩm khác .

  Việc thỏa thuận giải pháp cho các trường hợp cụ thể này sẽ được thông báo đến quý khách hàng .

 -Trường hợp bất khả kháng sẽ được  Nhập lại  = Giá bán – khấu  hao theo thỏa thuận  .

 

III.  THỜI GIAN BO HÀNH .

- Thời gian bảo hành được thể hin trên Serial Number,tem bảo hành của Công ty Anh Ngọc, tem chứng nhận sản phẩm chính hiu, phiếu bảo hành,phiếu mua hàng của Công ty Anh Ngọc. Trong trường hợp Công ty Anh Ngọc và khách hàng có tha thuận riêng thì thời gian bảo hành sẽ được tha thuận, cam kết bằng văn bản và Phòng bảo & Sửa chữa Công ty Anh Ngọc sẽ bảo hành theo đúng cam kết.

- Thời gian làm việc của phòng  bảo hành :  

+ Sáng   : từ 8h15    - 12h

                + Chiề: từ 13h30  - 17h00

 -Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tun  . Nghỉ Chiều thứ 7 ,Chủ nhật , ngày lễ ,Tết 

  

 

 

Hà Nội, ngày 01/07/2019

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ANH NGỌC

 

TRƯỞNG PHÒNG BẢO HÀNH

 


 

 

Hà Nội, ngày 01/07/2019

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ANH NGỌC

 

TRƯỞNG PHÒNG BẢO HÀNH