Cạc mạng có dây D-Link DGE-560T/B1B

Card mạng

Cạc mạng có dây D-Link DGE-560T/B1B

  • PCI Express (PCIe) Gigabit Network Adapter

Giá: 375.000 VNĐ