Cạc mạng có dây D-Link DGE-528T

Card mạng

Cạc mạng có dây D-Link DGE-528T

  • PCI Gigabit Network Adapter

Giá: 300.000 VNĐ