TP-Link

 • Switch Để bàn 5 cổng Gigabit, 5 cổng RJ45 10/100/1000Mbps, Vỏ thép
 • Switch Để bàn 8 cổng Gigabit, 8 cổng RJ45 10/100/1000Mbps, Vỏ thép
 • 8-port Gigabit Switch
 • 8ports 10/100/1000M RJ45 ports, 1U rack-mountable steel case
 • Switch 16 cổng Gigabit, 16 cổng RJ45 10/100/1000Mbps, Vỏ thép
 • 16 10/100/1000Mbps ports
 • Innovative energy-efficient technology saves power consumption
 • Supports MAC address self-learning, Auto MDI/MDIX and Auto negotiation
 • Plug & play design
 • 16-port Gigabit Switch
 • 16-port Gigabit Switch 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 13-inch rack-mountable steel case
 • Switch 16 cổng Gigabit, 16 cổng RJ45 10/100/1000Mbps, Vỏ thép, gắn tủ 19-inch 1U
 • 24 10/100/1000Mbps ports
 • Innovative energy-efficient technology saves power consumption
 • Supports MAC address self-learning, Auto MDI/MDIX and Auto negotiation
 • Plug & play design
 • 24-port Gigabit Switch
 • 24-port Gigabit Switch 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 13-inch rack-mountable steel case
 • Switch 24 cổng Gigabit, 24 cổng RJ45 10/100/1000Mbps, Vỏ thép, gắn tủ 19-inch 1U
 • 48-port Gigabit Switch
 • 48ports 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 19-inch rack-mountable
 • 24-Port Gigabit Easy Smart Switch, 24 10/100/1000Mbps RJ45 ports, MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping
 • 10-port Pure-Gigabit L2 Managed Switch, 8 10/100/1000Mbps RJ45 ports including 2 Gigabit SFP slots, Port/Tag/MAC/Protocol-based VLAN, GVRP, STP/RSTP/MSTP, Port Isolation,IGMP V1/V2/V3 Snooping, L2/L3/L4 Traffic Classification/ Priority Management,Voice VLAN,Rate Limiting, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, Port Mirroring, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON
 • Managed Switch JetStream™ L2+ 16 cổng Pure-Gigabit, 16 cổng RJ45 10/100/1000Mbps bao gồm 2 cổng combo SFP, hỗ trợ DHCP Server, VLAN theo Cổng/Tag/Voice/Giao thức, GVRP, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, L2/L3/L4 Phân loại Traffic/Quản lý Độ ưu tiên, Giới hạn tốc độ, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, Port Mirroring, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON, Vỏ thép, gắn tủ 19-inch 1U
 • Managed Switch JetStream™ L2 24 cổng Pure-Gigabit, 24 cổng RJ45 10/100/1000Mbps bao gồm 4 cổng SFP Gigabit, Định tuyến Tĩnh, VLAN theo Cổng/Tag/Voice/Giao thức, Q-in-Q (Double VLAN), GVRP, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, COS, DSCP, Giới hạn tốc độ, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, IP Clustering, Port Mirroring, IP Source Guard, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON, Vỏ thép, gắn tủ 19-inch 1U