Bộ nhớ trong

 • - Capacity: 4GB
 • - Mhz: 2400 Mhz/2133Mhz
 • - Voltage: 1.2V
 • DDR 4 LD Memory Modul 8G/2400/2133 Voltage: 1.2v
 • - DDR4/4GB Notebook RAM
 • - DDR4 2133MHz
 • - Voltage 1.2V
 • - DDR4/8GB Notebook RAM
 • - DDR4 2133MHz
 • - Voltage 1.2V
 • - Capacity: 8GB
 • - Mhz: 1600 Mhz
 • - Voltage: 1.5V
 • - Capacity: 4GB
 • - Mhz: 2400 Mhz
 • - Voltage: 1.2V
 • - Capacity: 8GB
 • - Mhz: 2400 Mhz
 • - Voltage: 1.2V
 • - Loại RAM: DDR3
 • - Dung lượng: 4GB (1 x 4GB)
 • - Tốc độ: DDR3-PC 12800 (1600MHz)
 • - Voltage: 1.5v
 • Đổi mới trong 06 tháng đầu kể cả cháy nổ
 • - Loại RAM : DDR3 (notebook)
 • - Dung lượng : 8Gb
 • - Tốc độ : 1600MHz
 • - Độ Trễ 11-11-11-28
 • - Voltage 1.35v
 • Đổi mới trong 06 tháng đầu kể cả cháy nổ
 • - Capacity: 2GB
 • - Mhz: 1333, 1600 Mhz
 • - Pin: 240 pins
 • - Chips: 128M x 8, 256M x8
 • - Voltage: 1.5V
 • - Package: FBGA
 • - Capacity: 4GB
 • - Mhz: 1600 Mhz
 • - Pin: 240 pins
 • - Chips: 128M x 8, 256M x8
 • - Voltage: 1.5V
 • - Package: FBGA
 • - Loại RAM: DDR4
 • - Dung lượng: 4GB
 • - Tốc độ: 2400MHz
 • - Loại RAM: DDR4
 • - Dung lượng: 8GB
 • - Tốc độ: 2400MHz
 • - Voltage: 1.2v