Bộ nhớ trong

 • 1. Chọn chip IC chất lượng tốt.
 • 2. Khả năng tương thích cao
 • 3. Cắm và chạy,cài đặt đơn giản
 • 1. Chọn chip IC chất lượng tốt.
 • 2. Khả năng tương thích cao
 • 3. Cắm và chạy,cài đặt đơn giản
 • 1. Chọn chip IC chất lượng tốt.
 • 2. Khả năng tương thích cao
 • 3. Cắm và chạy,cài đặt đơn giản
 • 1. Chọn chip IC chất lượng tốt.
 • 2. Khả năng tương thích cao
 • 3. Cắm và chạy,cài đặt đơn giản
 • 1. Chọn chip IC chất lượng tốt.
 • 2. Khả năng tương thích cao
 • 3. Cắm và chạy,cài đặt đơn giản
 • Pin 240 pins
 • Chips 128M x 8,256M x8
 • Voltage 1.5V
 • Package FBGA
 • Pin 240 pins
 • Chips 128M x 8,256M x8
 • Voltage 1.5V
 • Package FBGA
 • Bus 3600MHz
 • Cấu hình IC:1024*8 / 2048*8; Điện áp:1.2v / 1.35v
 • Nhiệt độ làm việc: 0℃ ~85℃; Rating :94v -0
 • Màu sắc tản nhiệt : Trắng - Đen
 • Bus 3200
 • Cấu hình IC:1024*8 / 2048*8; Điện áp:1.2v / 1.35v
 • Nhiệt độ làm việc: 0℃ ~85℃; Rating :94v -0
 • Màu sắc tản nhiệt : Trắng - Đen
 • Bus 3000MHz
 • Cấu hình IC:1024*8 / 2048*8; Điện áp:1.2v / 1.35v
 • Nhiệt độ làm việc: 0℃ ~85℃; Rating :94v -0
 • Màu sắc tản nhiệt : Trắng - Đen
 • Bus 3000MHz
 • Cấu hình IC:1024*8 / 2048*8; Điện áp:1.2v / 1.35v
 • Nhiệt độ làm việc: 0℃ ~85℃; Rating :94v -0
 • Màu sắc tản nhiệt : Trắng - Đen
 • Bus 3000MHz
 • Cấu hình IC: 1024*8
 • Điện áp: 1.2V
 • (TẢN NHIỆT)
 • - Capacity: 8GB
 • - Mhz: 2666 Mhz
 • - Voltage: 1.2V
 • - Capacity: 8GB
 • - Mhz: 3000 Mhz
 • - Voltage: 1.2V
 • - Capacity: 4GB
 • - Mhz: 2400 Mhz
 • - Voltage: 1.2V