Bộ nhớ trong

 • Bus 3600MHz
 • Cấu hình IC:1024*8 / 2048*8; Điện áp:1.2v / 1.35v
 • Nhiệt độ làm việc: 0℃ ~85℃; Rating :94v -0
 • Màu sắc tản nhiệt : Trắng - Đen
 • Bus 3200
 • Cấu hình IC:1024*8 / 2048*8; Điện áp:1.2v / 1.35v
 • Nhiệt độ làm việc: 0℃ ~85℃; Rating :94v -0
 • Màu sắc tản nhiệt : Trắng - Đen
 • Bus 3000MHz
 • Cấu hình IC:1024*8 / 2048*8; Điện áp:1.2v / 1.35v
 • Nhiệt độ làm việc: 0℃ ~85℃; Rating :94v -0
 • Màu sắc tản nhiệt : Trắng - Đen
 • Bus 3200MHz
 • Cấu hình IC: 2048*8
 • Điện áp: 1.2V
 • Bus 2666MHz
 • Cấu hình IC: 2048*8
 • Điện áp: 1.2V
 • Bus 3000MHz
 • Cấu hình IC: 1024*8
 • Điện áp: 1.2V
 • Bus 3000MHz
 • Cấu hình IC: 1024*8
 • Điện áp: 1.2V
 • - Capacity: 8GB
 • - Mhz: 2666 Mhz
 • - Voltage: 1.2V
 • - Capacity: 4GB
 • - Mhz: 2400 Mhz
 • - Voltage: 1.2V
 • - Capacity: 8GB
 • - Mhz: 1600 Mhz
 • - Voltage: 1.5V
 • - Capacity: 4GB
 • - Mhz: 1600 Mhz
 • - Pin: 240 pins
 • - Chips: 128M x 8, 256M x8
 • - Voltage: 1.5V
 • - Package: FBGA
 • - Capacity: 2GB
 • - Mhz: 1333, 1600 Mhz
 • - Pin: 240 pins
 • - Chips: 128M x 8, 256M x8
 • - Voltage: 1.5V
 • - Package: FBGA
 • DDR4 3200MHz 16GB, UDIMM, 288Pin, VDD=1.2V(XMP 1.35V), CL16
 • IC Not Fixed, Midnight version
 • DDR4 3200MHz 8GB, UDIMM, 288Pin, VDD=1.2V(XMP 1.35V), CL16
 • IC Not Fixed, Midnight version
 • DDR4 3000MHz 16GB, UDIMM, 288Pin, VDD=1.2V(XMP 1.35V), CL16
 • IC Not Fixed, Gray Version