Bo mạch chủ

 • Socket: AM4
 • Kích thước: mATX
 • Khe cắm RAM: 2 x DDR4 DIMM Slots (Tối đa 32GB)
 • Khe cắm mở rộng: 2 x PCIe 3.0 x 1 Slot; 1 x PCIe 3.0 x 16 Slot
 • Khe cắm ổ cứng: 4 x SATA III Connectors (6Gb/s)
 • Độ phân giải HDMI
 • Hỗ Trợ: Mạng Lan Gbe
 • USB: 3.2 GEN1
 • Hỗ trợ: Pcle M2
 • Socket: AM4
 • Kích thước: mATX
 • Khe cắm RAM: 2 x DDR4 DIMM Slots (Tối đa 32GB)
 • Khe cắm mở rộng: 2 x PCIe 3.0 x 1 Slot; 1 x PCIe 3.0 x 16 Slot
 • Khe cắm ổ cứng: 4 x SATA III Connectors (6Gb/s)
 • Độ phân giải HDMI
 • Hỗ Trợ: Mạng Lan Gbe
 • USB: 3.2 GEN1
 • Hỗ trợ: Pcle M2
 • Socket: AM4
 • Kích thước: mATX
 • Khe cắm RAM: 2 x DDR4 DIMM Slots (Tối đa 32GB)
 • Khe cắm mở rộng: 2 x PCIe 3.0 x 1 Slot; 1 x PCIe 3.0 x 16 Slot
 • Khe cắm ổ cứng: 4 x SATA III Connectors (6Gb/s)
 • Độ phân giải HDMI
 • Hỗ Trợ: Mạng Lan Gbe
 • USB: 3.2 GEN1
 • Hỗ trợ: Pcle M2
 • Socket: AM4
 • Kích thước: mATX
 • Khe cắm RAM: 2 x DDR4 DIMM Slots (Tối đa 32GB)
 • Khe cắm mở rộng: 2 x PCIe 3.0 x 1 Slot; 1 x PCIe 3.0 x 16 Slot
 • Khe cắm ổ cứng: 4 x SATA III Connectors (6Gb/s)
 • Độ phân giải HDMI
 • Hỗ Trợ: Mạng Lan Gbe
 • USB: 3.2 GEN1
 • On board Intel Celeron J1800MH3 Dualcore 2.41G;
 • Khe cắm Ram: Supports 2 SODIMM of DDR3L 1600/1066MHz (Tối đa 16Gb); Support Dual Channel DDR3L 1600/1066 MHz; 2 x DDR3 SODIMM Memory Slot; Max. Supports up to 8GB Memory for DDR3L1600 OR 16GB Memory for DDR3L1066;
 • Khe cắm ổ cứng: 4 x SATA III Connectors (6Gb/s)
 • Hỗ Trợ: 1 HDMI Connector
 • Socket: 1151 Hỗ trợ bộ xử lý Intel Core ™ thế hệ thứ 7
 • Kích thước: mATX
 • Khe cắm RAM: 2 x DIMM DDR4 2400 up to 32 GB Memory
 • Khe cắm mở rộng: 2 x PCIe 3.0 x 1 Slot; 1 x PCIe 3.0 x 16 Slot
 • Khe cắm ổ cứng: 4 x SATA III Connectors (6Gb/s) : Supports AHCI
 • Độ phân giải HDMI
 • Hỗ Trợ: Mạng Lan Gbe
 • Socket: 1151 hỗ trợ CPU intel thế hệ 8 & 9
 • Kích thước: mATX
 • Khe cắm RAM: 2 x DDR4 DIMM Slots (Tối đa 32GB)
 • Khe cắm mở rộng: 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot, 1 x PCI Express 2.0 x1 Slot
 • Khe cắm ổ cứng: 4 x SATA3 6.0
 • Độ phân giải HDMI 4K
 • Hỗ Trợ: Mạng Lan Gbe
 • Hỗ trợ: USB 3.2 GEN 1
 • Socket: 1151 hỗ trợ CPU intel thế hệ 8 & 9
 • Kích thước: mATX
 • Khe cắm RAM: 2 x DDR4 DIMM Slots (Tối đa 32GB)
 • Khe cắm mở rộng: 1 x PCIE 3.0 x16 Slot 2 x PCIE 3.0 x1 Slot
 • Khe cắm ổ cứng: 4 x SATA III Connectors (6Gb/s)
 • 1 x M.2 (M Key) 32Gb/s Connector: Supports PCIE
 • (32Gb/s) & SATA III (6Gb/s) SSD
 • Độ phân giải HDMI 4K
 • Hỗ trợ Khe M2 (32 Gbs)
 • Hỗ Trợ: Mạng Lan Gbe
 • Hỗ trợ: USB 3.2 GEN 1
 • Hỗ trợ Công nghệ Intel® Optane
 • Socket: 1200 hỗ trợ CPU intel thế hệ 10 và 11
 • Kích thước: mATX
 • Khe cắm RAM: 2DIMM DDR4 2666/ 2800/ 2933
 • 3200(OC)/3600(OC)/ 3800(OC)/ 4000(OC)/ 4400+(OC) up to 64 GB Memory
 • Khe cắm mở rộng: 1 x PCIe 3.0 x 16 Slot
 • Khe cắm ổ cứng: 2 x PCIe 3.0 x1 Slots and 1 x PCIe 3.0 x16 Slot
 • ports, 1 x PCIeM2 socket , PCIE 3.0 x 2 mode, 4 x SATA III (6Gb/s)
 • Độ phân giải HDMI 4K
 • Hỗ trợ Khe PCIe M.2 (10Gb/s)
 • Hỗ Trợ: Mạng Lan Gbe
 • Hỗ trợ: WiFi 6
 • Socket: 1200 hỗ trợ CPU intel thế hệ 10
 • Kích thước: mATX
 • Khe cắm RAM: 4DIMM DDR4 2133/ 2400/ 2666/ 2800/ 2933 up to 128 GB Memory
 • Khe cắm mở rộng: 1 x PCIE 3.0 x16 Slot 2 x PCIE 3.0 x1 Slot
 • Khe cắm ổ cứng: 2 x PCIe 3.0 x1 Slots and 1 x PCIe 3.0 x16 Slot
 • ports, 1 x PCIeM2 socket , PCIE 3.0 x 2 mode, 4 x SATA III (6Gb/s)
 • Độ phân giải HDMI 4K
 • Hỗ trợ Khe PCIe M.2 (10Gb/s)
 • Hỗ Trợ: Mạng Lan Gbe
 • Socket: 1200 hỗ trợ CPU intel thế hệ 10
 • Kích thước: mATX
 • Khe cắm RAM: 2DIMM DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2666/ 2800/ 2933 (tối đa 64Gb)
 • Khe cắm mở rộng: 1 x PCIE 3.0 x16 Slot 2 x PCIE 3.0 x1 Slot
 • Khe cắm ổ cứng: 1 x M.2 slots and 4 x SATA III(6Gb/s)
 • ports, 1 x PCIeM2 socket , PCIE 3.0 x 2 mode, 4 x SATA III (6Gb/s)
 • Độ phân giải HDMI 4K
 • Hỗ trợ Khe PCIe M.2 (10Gb/s)
 • Hỗ Trợ: Mạng Lan Gbe
 • Socket: 1200 hỗ trợ CPU intel thế hệ 10/11
 • Kích thước: mATX
 • Khe cắm RAM: 4DIMM DDR4 2133/ 2400/ 2666/ 2800/ 2933 3200/ 3600(OC)/ 3733(OC)/ 3800(OC)/ 3866(OC)/ 4000(OC)/ 4133(OC)/ 4266(OC)/ 4333(OC)/ 5000+(OC) (tối đa 128Gb)
 • Khe cắm mở rộng: 2 x PCIe 3.0 x 1 Slots; 1 x PCIe 4.0 x 16 Slot (x16 mode); 1 x PCIe 3.0 x 16 Slot (x4 mode)
 • Khe cắm ổ cứng: 3 x M.2 socket and 6 x SATA III
 • (6Gb/s) ports; 6 x SATA III Connectors (6Gb/s) : Supports AHCI,
 • RAID 0, 1, 5, 10 & Intel Rapid Storage Technology
 • 1 x M.2 (M Key) Socket
 • Độ phân giải HDMI 4K
 • Hỗ trợ Khe: M2 + khe PCIe M.2 4.0 (64Gb/s)
 • Hỗ Trợ: Mạng Lan Gbe
 • Hỗ trợ USB 3.2 Gen2x2 Type C
 • Hỗ trợ: Wifi 6
 • Socket: 1200 hỗ trợ CPU intel thế hệ 10/11
 • Kích thước: mATX
 • Khe cắm RAM: 2DIMM DDR4 2933/ 2666/ 2400/2133/ 1866 (tối đa 64Gb)
 • Khe cắm mở rộng: 1 x PCIE 3.0 x16 Slot 2 x PCIE 3.0 x1 Slot
 • Khe cắm ổ cứng:s 1 x M.2 socket and 4 x SATA III
 • (6Gb/s) ports; 4 x SATA III Connectors (6Gb/s); 1 x M.2 (M Key) Socket:
 • Supports M.2 Type 2242/ 2260/ 2280 SSD module.
 • Supports PCIe 3.0 x4 (32Gb/s) NVMe/ AHCI SSD & SATA III (6Gb/s) SSD
 • Độ phân giải HDMI 4K
 • Hỗ trợ Khe PCIe M.2 3.0 (32Gb/s)
 • Hỗ trợ: VGA; DVI
 • Hỗ Trợ: Mạng Lan Gbe
 • Hỗ trợ USB 3.2 GEN 1
 • Socket: 1200 hỗ trợ CPU intel thế hệ 10/11
 • Kích thước: mATX
 • Khe cắm RAM: 2DIMM DDR4 2933/ 2666/ 2400/2133/ 1866 (tối đa 64Gb)
 • Khe cắm mở rộng: 1 x PCIE 3.0 x16 Slot 2 x PCIE 3.0 x1 Slot
 • Khe cắm ổ cứng:s 1 x M.2 socket and 4 x SATA III
 • (6Gb/s) ports; 4 x SATA III Connectors (6Gb/s); 1 x M.2 (M Key) Socket:
 • Supports M.2 Type 2242/ 2260/ 2280 SSD module.
 • Supports PCIe 3.0 x4 (32Gb/s) NVMe/ AHCI SSD & SATA III (6Gb/s) SSD
 • Độ phân giải HDMI 4K
 • Hỗ trợ Khe PCIe M.2 3.0 (32Gb/s)
 • Hỗ Trợ: Mạng Lan Gbe
 • Hỗ trợ USB 3.2 GEN 1
 • Socket: 1150 hỗ trợ Hỗ trợ bộ vi xử lý Intel Core i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron thế hệ thứ 2 và thứ 3 trong gói 1155
 • Kích thước: mATX
 • Khe cắm RAM: 2 DIMM of DDR3 1600/1333/1066 MHz up to 16GB
 • Khe cắm mở rộng: 1 x PCIE 3.0 x16 Slot (supported by Core i5 3xxx /
 • Core i7 3xxx CPU); 1 x PCIE 2.0 x1 Slot
 • Khe cắm ổ cứng: 4 x SATA II Connectors (3Gb/s)
 • Độ phân giải HDMI
 • Hỗ Trợ: Mạng Lan Gbe