Bộ chia KVM D-Link KVM-450

Linh & Phụ kiện

Bộ chia KVM D-Link KVM-450

  • 16-port PC (PS2 and USB Signal Combined) KVM Switch

Giá: 11.100.000 VNĐ