Windows 7 Ultimate SP1 x64 English 1pk DSP OEI (GLC-02389)

Mã hàng: | rate Đánh giá
- Window task bar và Jump list; - Internet Explorer; - Homegroup - kế nối mạng gia đình; - Back-up (dự phòng lưu trữ dữ liệu); - Tính năng nhắc việc; - Bảng điều khiển các thiết bị kết nối; - Tính năng đa người dùng trên một máy tính; - Có Media Player với chức năng Play To; - Giao diện tăng cường với Aero Glass; - Previews - Cửa số trực quan từ thanh tác vụ; - Windows Media Center và Internet TV; - Windows XP Mode; - Kế nối Domain và điều khiển Group Policy; - Giao diện đa ngôn ngữ

Kho hàng: Đặt hàng

Bảo hành:

'- Window task bar và Jump list; - Internet Explorer; - Homegroup - kế nối mạng gia đình; - Back-up (dự phòng lưu trữ dữ liệu); - Tính năng nhắc việc; - Bảng điều khiển các thiết bị kết nối; - Tính năng đa người dùng trên một máy tính; - Có Media Player với chức năng Play To; - Giao diện tăng cường với Aero Glass; - Previews - Cửa số trực quan từ thanh tác vụ; - Windows Media Center và Internet TV; - Windows XP Mode; - Kế nối Domain và điều khiển Group Policy; - Giao diện đa ngôn ngữ
  • camera dahua
  • camera hikvision
  • Memory Power
  • Canon