Chính sách bảo hành của công ty Anh Ngoc

Bắt đầu từ 01-03-2017 chính sách Bảo Hành cho các nhãn sản phẩm cty đang phân phối như:
Biostar, Ensoho, Dato,V-Color, Strontium, TP-Link, Huntkey có thay đổi
 
- TP-Link: Đổi mới thiết bị 100% trong suốt thời gian bảo hành ( áp dụng từ 01-03-2017)
- Huntkey: Đổi mới thiết bị 100% và bồi hoàn 50K/1c cho Nguồn Huntkey trong thời gian 12 tháng( áp dụng từ 01-03-2017)
- Biostar: Đổi mới thiết bị 100% và bồi hoàn 200K/1c cho Main Biostar trong thời gian 06 tháng (dòng main cày BITCOIN có chính sách riêng) 
 
- Cụ thể xem ở các bản thông báo sau
 
 
 
 
 
Tin liên quan